VOLEBAG - Chuyên sản xuất và bán các loại cặp da, ví da và phụ kiện da dành cho nam giới, sang trọng, vơi các mẫu túi cao cấp, được làm từ da bò thật 100%.

Cặp da thật C39-T2
- 15%
2.250.000₫ 2.650.000₫

Cặp da thật C39-T2

Cặp da thật C39-T1
- 15%
2.250.000₫ 2.650.000₫

Cặp da thật C39-T1

Cặp da thật C38-T2
- 20%
1.890.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C38-T2

Cặp da thật C38-T1
- 20%
1.890.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C38-T1

Cặp da thật C37T1
- 20%
1.890.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C37T1

Cặp da thật C34T-3
- 10%
1.750.000₫ 1.950.000₫

Cặp da thật C34T-3

Cặp da thật C34T-1
- 5%
1.850.000₫ 1.950.000₫

Cặp da thật C34T-1

Cặp da thật C32-T2
- 17%
2.450.000₫ 2.950.000₫

Cặp da thật C32-T2

Cặp da thật C32-T1
- 17%
2.450.000₫ 2.950.000₫

Cặp da thật C32-T1

Cặp da thật C23T-2
- 3%
1.890.000₫ 1.950.000₫

Cặp da thật C23T-2

Cặp da thật C06-T3
- 17%
1.950.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C06-T3

Cặp da thật C39-T2
- 15%
2.250.000₫ 2.650.000₫

Cặp da thật C39-T2

Cặp da thật C39-T1
- 15%
2.250.000₫ 2.650.000₫

Cặp da thật C39-T1

Cặp da thật C37T1
- 20%
1.890.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C37T1

Cặp da thật C28T1
- 17%
1.950.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C28T1

Cặp da thật C16-T1
- 12%
2.900.000₫ 3.300.000₫

Cặp da thật C16-T1

Cặp da thật C34T-3
- 10%
1.750.000₫ 1.950.000₫

Cặp da thật C34T-3

Cặp da thật C34T-1
- 5%
1.850.000₫ 1.950.000₫

Cặp da thật C34T-1

Cặp da thật C30T1
- 22%
1.750.000₫ 2.250.000₫

Cặp da thật C30T1

Cặp da thật C29T1
- 5%
1.750.000₫ 1.850.000₫

Cặp da thật C29T1

zalo