VOLEBAG - Chuyên sản xuất và bán các loại cặp da, ví da và phụ kiện da dành cho nam giới, sang trọng, vơi các mẫu túi cao cấp, được làm từ da bò thật 100%.

Cặp da thật C38-T2
- 21%
1.850.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C38-T2

Cặp da thật C38-T1
- 21%
1.850.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C38-T1

Cặp da thật C32-T2
- 17%
2.450.000₫ 2.950.000₫

Cặp da thật C32-T2

Cặp da thật C32-T1
- 17%
2.450.000₫ 2.950.000₫

Cặp da thật C32-T1

Cặp da thật C23T-2
- 11%
1.650.000₫ 1.850.000₫

Cặp da thật C23T-2

Cặp da thật C23T-1
1.850.000₫

Cặp da thật C23T-1

Cặp da thật C22-T1
- 24%
1.750.000₫ 2.300.000₫

Cặp da thật C22-T1

Cặp da thật C20T-2
1.900.000₫

Cặp da thật C20T-2

Cặp da thật C20T-1
1.950.000₫

Cặp da thật C20T-1

Cặp da thật C18T
1.650.000₫

Cặp da thật C18T

Cặp da thật C37T2
- 21%
1.850.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C37T2

Cặp da thật C22-T1
- 24%
1.750.000₫ 2.300.000₫

Cặp da thật C22-T1

Cặp da thật C06-T2
- 19%
1.900.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C06-T2

Cặp da thật C06-T1
- 19%
1.900.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C06-T1

Cặp da thật C38-T2
- 21%
1.850.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C38-T2

Cặp da thật C38-T1
- 21%
1.850.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C38-T1

Cặp da thật C26-T1
- 18%
2.250.000₫ 2.750.000₫

Cặp da thật C26-T1

Cặp da thật C26-T2
- 18%
2.250.000₫ 2.750.000₫

Cặp da thật C26-T2

Cặp da thật C08-T2
- 9%
2.150.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C08-T2

Cặp da thật C08-T1
- 9%
2.150.000₫ 2.350.000₫

Cặp da thật C08-T1

zalo